Uczestniczymy w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), finansowanego z Funduszy Europejskich.

 

Nasza placówka otrzymała sprzęt komputerowy, który umożliwia nam tworzenie
i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie e-usług. 

 

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

 

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 199 302 875,71 zł. 

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1026-e_gabinet.html

 

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

 

MEDICA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM MEDYCZNE prowadząca NZOZ wraz z partnerem IE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. PROFILAKTYKA CHORÓB KRĘGOSŁUPA WŚRÓD DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 350 dzieci (175K/175M) z klas I-VI w tym 50% zamieszkujących miasta średnie z powiatu zwoleńskiego i kozienickiego. Celem szczegółowym jest  wzrost poziomu wiedzy na temat przyczyn, skutków i terapii leczenia chorób kręgosłupa, wzrost wykrywalności niezdiagnozowanych chorób kręgosłupa oraz zmniejszenie odsetka osób cierpiących z powodu chorób kręgosłupa.

Aby wziąć udział w projekcie należy wszelką dokumentacje dostarczyć do siedziby Lidera projektu MedicA Centrum Medyczne ul. Kilińskiego 11, 26-700 Zwoleń lub wysłać na maila medicazwolen@wp.pl z dopiskiem ,,choroby kręgosłupa- rekrutacja,,.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, który należy pobrać.

Dofinansowanie projektu: 1 847 467,90 zł

Wkład środków z UE: 1 597 909,92 zł

Planowany okres realizacji projektu 01.02.2019 – 31.10.2020 rok.

Poniżej znajduje się formularz rekrutacyjny oraz regulamin,który należy koniecznie uzupełnić do wzięcia udziału w projekcie. Osoby zainteresowane proszone są o pobranie i uzupełnienie dokumentacji.

 

ZAPOBIEGANIE OTYŁOŚCI W POWIECIE GARWOLIŃSKIM

MEDICA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM MEDYCZNE prowadząca NZOZ wraz z partnerem ZWOLEŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG OPIEKUŃCZYCH POPRZEZ DZIENNY PUNKT OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ

Celem projektu jest wsparcie na terenie powiatu zwoleńskiego 54 niesamodzielnych osób wykluczonych społecznie poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych w postaci krótkookresowego pobytu dziennego w dziennym punkcie opieki środowiskowej w zastępstwie za opiekunów faktycznych.

Aby wziąć udział w projekcie należy wszelką dokumentacje dostarczyć do siedziby Lidera projektu MedicA Centrum Medyczne ul. Kilińskiego 11, 26-700 Zwoleń lub wysłać na e-maila: medicazwolen@wp.pl z dopiskiem „Świetlica-rekrutacja”.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, który należy pobrać.

Dofinansowanie projektu: 1 780 800,00 zł

Wkład środków z UE: 1 532 160,00 zł

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2021

Poniżej znajduje się formularz rekrutacyjny oraz regulamin, który należy koniecznie uzupełnić aby wziąć udział w projekcie. Osoby zainteresowane proszone są o pobranie i uzupełnienie dokumentacji.

MEDICA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM MEDYCZNE wraz z partnerem ZWOLEŃSKIM UNIWERSYTETEM TRZECIEGO WIEKU realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„LECZENIE WAD POSTAWY U DZIECI Z POWIATU KOZIENICKIEGO I GARWOLIŃSKIEGO”

Celem głównym projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa poprzez zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej w postaci profilaktyki i rehabilitacji wad postawy. Program kierowany jest dla 320 (160K/160M) dzieci z chorobami kręgosłupa z klas I- VI uczęszczających do szkół podstawowych z terenu powiatu kozienickiego i garwolińskiego w tym 50% zamieszkujących miasta średnie. Projekt zakłada zmniejszenie występowania wad postawy ciała i poważnych deformacji kręgosłupa dzięki udzielonym świadczeniom oraz zwiększenie poziomu wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem chorób kręgosłupa.

Aby wziąć udział w projekcie należy wszelką dokumentacje dostarczyć do siedziby Lidera projektu MedicA Centrum Medyczne ul. Kilińskiego 50, 26-700 Zwoleń lub wysłać na maila medicaprojekt@gmail.com  z dopiskiem  „leczenie wad postawy- rekrutacja”.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, który należy pobrać.

Dofinansowanie projektu: 1 808 420,00 zł

Wkład środków z UE: 1 565 136,00 zł

Planowany okres realizacji projektu 01.08.2020 – 30.06.2022 rok.

Poniżej znajduje się formularz rekrutacyjny oraz regulamin,który należy koniecznie uzupełnić do wzięcia udziału w projekcie. Osoby zainteresowane proszone są o pobranie i uzupełnienie dokumentacji.