Projekt – Profilaktyka chorób kręgosłupa wśród dzieci ze szkół podstawowych

Projekt: Profilaktyka chorób kręgosłupa wśród dzieci ze szkół podstawowych

MEDICA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM MEDYCZNE prowadząca NZOZ wraz z partnerem IE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. PROFILAKTYKA CHORÓB KRĘGOSŁUPA WŚRÓD DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 350 dzieci (175K/175M) z klas I-VI w tym 50% zamieszkujących miasta średnie z powiatu zwoleńskiego i kozienickiego. Celem szczegółowym jest  wzrost poziomu wiedzy na temat przyczyn, skutków i terapii leczenia chorób kręgosłupa, wzrost wykrywalności niezdiagnozowanych chorób kręgosłupa oraz zmniejszenie odsetka osób cierpiących z powodu chorób kręgosłupa.

Aby wziąć udział w projekcie należy wszelką dokumentacje dostarczyć do siedziby Lidera projektu MedicA Centrum Medyczne ul. Kilińskiego 11, 26-700 Zwoleń lub wysłać na maila medicazwolen@wp.pl z dopiskiem ,,choroby kręgosłupa- rekrutacja,,.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, który należy pobrać.

Dofinansowanie projektu: 1 847 467,90 zł

Wkład środków z UE: 1 597 909,92 zł

Planowany okres realizacji projektu 01.02.2019 – 31.10.2020 rok.

Poniżej znajdują się formularze rekrutacyjne koniecznie do wzięcia udziału w projekcie. Osoby zainteresowane proszone są o pobranie i uzupełnienie dokumentacji.

file:///C:/Users/Medica%202/Desktop/Kr%C4%99gos%C5%82up%20-%20Formularze%20rekrutacyjne.pdf

Poniżej znajduje się regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

file:///C:/Users/Medica%202/Desktop/Regulamin%20Zwole%C5%84%20choroby%20kregoslupa.pdf