Specjalista psycholog i psychotraumatolog Marzena Majewska

mgr Marzena Majewska psycholog,  psychotraumatolog, (plus interwencja kryzysowa),certyfikowany terapeuta EMDR , członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej,,członek Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR., rozpoczyna szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie terapii systemowej oraz szkolenie z terapii schematu, członek- wolontariusz w projekcie SPIK (Służba Psychologów Interwencji Kryzysowej) w PLL LOT na lotnisku Chopina

Na wizytę można umówić się telefonicznie 733-783-735  lub przyjść osobiście ul. Kilińskiego 11, Zwoleń

Zapraszamy !!!

Balance, beratung, beurteilung, bewertung, business, emotion, erfolg, Trainer, erfolgreich, feedback, froh, fröhlich, gefühl, gefühle, glück, Coaching, glücklich, gut, karriere, kunden, lachen, meinung, mitarbeiter, motivation, mut, plan, Rezension, schlecht, service, smiley, smilie, trauig, männchen, trauigkeit, umfrage, unglücklich, veränderung, weinen, zufrieden, zufriedenheit, wandel; stimmungKonsultacja psychologiczna: Celem konsultacji psychologicznej jest analiza sytuacji życiowej i problemu, z którym osoba się zmaga. Może to być jedno lub więcej spotkań, w czasie których wybiera się odpowiednią formę pomocy, np. procedurę terapeutyczną. Konsultacja może, choć nie musi być wstępem do dalszej pracy terapeutycznej. W czasie pierwszego spotkania osoba ma możliwość poznać psychologa i sprawdzić jak się czuje w kontakcie z nim, porozmawiać o swoim problemie.

Terapia traumy: Trudności w codziennym funkcjonowaniu przeżywane w wyniku doświadczeń traumatycznych mogą się przejawiać w zaburzeniach snu, regulacji emocji, w trudnościach w relacjach społecznych, negatywnych przekonaniach oraz pogorszeniu się zdrowia somatycznego. W procesie leczenia mam do dyspozycji szereg procedur terapeutycznych, które dobierane są indywidualnie w zależności od potrzeb osoby i charakteru przedstawianych problemów.

Mam kwalifikacje do stosowania Procedury Przedłużonej Ekspozycji, Procedury Przetwarzania Poznawczego, Ekspozycyjnej Terapii Narracyjnej oraz Krótkoterminowej Terapii Eklektycznej BEPP.

 EMDR: Podejście terapeutyczne EMDR zostało opracowane w końcu lat 1980-tych w USA przez Francine Shapiro. Podejście terapeutyczne EMDR najczęściej omawiane jest w kontekście terapii zespółu stresu pourazowego (PTSD), jednakże EMDR sprawdza się również w przypadku terapii innych trudności psychicznych. Innowacyjną cechą terapii jest stymulacja sensoryczna, którą najczęściej stosuje się w formie stymulacji ruchu gałek ocznych.

Podejście terapeutyczne EMDR okazało się również skuteczne w terapii innych zaburzeń psychicznych, które rozwijają się w wyniku bolesnych życiowych doświadczeń, jak również w przypadku terapii długo przedłużającej się żałoby, zaburzeń zachowania z agresją u młodzieży czy objawów niektórych fobii.

EMDR jest również rekomendowany przez uznane instytucje międzynarodowe, takie jak m.in. WHO – Światowa Organizacja Zdrowia (sierpień 2013 roku), Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne – APA (2004) i in.