CHIRURG

neur

23.01.2017r w naszym centrum medycznym będzie przyjmował
dr n. med. Jacek Kulesza – neurochirurg.
Obecnie szef Oddziału Neurochirurgii w Sandomierzu od 2014r. do chwili obecnej. Od 1987 r. do 2014r. adiunkt Kliniki Neurochirurgii w Lublinie.
W latach 2005-2010r. pracował w różnych ośrodkach na terenie Wielkiej Brytanii.