tel: (48) 67-79-777
kom: 733-783-135, 515-707-333

MEDICA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM MEDYCZNE prowadząca NZOZ wraz z partnerem IE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. PROFILAKTYKA CHORÓB KRĘGOSŁUPA WŚRÓD DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 350 dzieci (175K/175M) z klas I-VI w tym 50% zamieszkujących miasta średnie z powiatu zwoleńskiego i kozienickiego. Celem szczegółowym jest  wzrost poziomu wiedzy na temat przyczyn, skutków i terapii leczenia chorób kręgosłupa, wzrost wykrywalności niezdiagnozowanych chorób kręgosłupa oraz zmniejszenie odsetka osób cierpiących z powodu chorób kręgosłupa.

Aby wziąć udział w projekcie należy wszelką dokumentacje dostarczyć do siedziby Lidera projektu MedicA Centrum Medyczne ul. Kilińskiego 11, 26-700 Zwoleń lub wysłać na maila medicazwolen@wp.pl z dopiskiem ,,choroby kręgosłupa- rekrutacja,,.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, który należy pobrać.

Dofinansowanie projektu: 1 847 467,90 zł

Wkład środków z UE: 1 597 909,92 zł

Planowany okres realizacji projektu 01.02.2019 – 31.10.2020 rok.

Poniżej znajduje się formularz rekrutacyjny oraz regulamin,który należy koniecznie uzupełnić do wzięcia udziału w projekcie. Osoby zainteresowane proszone są o pobranie i uzupełnienie dokumentacji.

 

ZAPOBIEGANIE OTYŁOŚCI W POWIECIE GARWOLIŃSKIM

MEDICA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM MEDYCZNE prowadząca NZOZ wraz z partnerem ZWOLEŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG OPIEKUŃCZYCH POPRZEZ DZIENNY PUNKT OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ

Celem projektu jest wsparcie na terenie powiatu zwoleńskiego 54 niesamodzielnych osób wykluczonych społecznie poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych w postaci krótkookresowego pobytu dziennego w dziennym punkcie opieki środowiskowej w zastępstwie za opiekunów faktycznych.

Aby wziąć udział w projekcie należy wszelką dokumentacje dostarczyć do siedziby Lidera projektu MedicA Centrum Medyczne ul. Kilińskiego 11, 26-700 Zwoleń lub wysłać na e-maila: medicazwolen@wp.pl z dopiskiem „Świetlica-rekrutacja”.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, który należy pobrać.

Dofinansowanie projektu: 1 780 800,00 zł

Wkład środków z UE: 1 532 160,00 zł

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2021

Poniżej znajduje się formularz rekrutacyjny oraz regulamin, który należy koniecznie uzupełnić aby wziąć udział w projekcie. Osoby zainteresowane proszone są o pobranie i uzupełnienie dokumentacji.

×

Polub nas na facebook