ZAKRES USŁUG

MEDICA CENTRUM MEDYCZNE świadczy usługi ambulatoryjne w zakresie:

Chirurgii

Endokrynologii

Dermatologii

Ginekologii

Gastrologii

Kariologii

Neurologii

Ortopedii

Zdrowia psychicznego

Pulmonologii

Radiologii

Urologii

Rehabiliotacji

Diagnostyki laboratoryjnej